§ 28. Словосполучення і речення - СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ