§ 14. Смислові відношення - БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ